Heksesabbat, vrede kvinder og trolddomsbekendelser

Foredrag v/ lektor Louise Nyholm Kallestrup

I det 15.-17. århundrede blev mere end 100.000 mennesker retsforfulgt for hekseri i Europa. Magthaverne anså troldfolk og hekse for at have indgået en pagt med djævelen – de var Satans allierede i det store opgør med Gud. Deres mål var at omstyrte det kristne samfund og alle kristne mennesker. Men hekseprocesserne udgør samtidig en frugtbar kilde til et væld af
kulturhistoriske problemstillinger. Foredraget behandler nogle af de
problemstillinger, der knytter an til forskning i hekseforfølgelser, særlig studiet af troldfolkenes bekendelser.

ALLE ER VELKOMMEN!